Bättre tandvård

BÄTTRE TANDVÅRD MED LASER

Vårt främsta behandlingsmål är att erbjuda det omhändertagande och behandling vi själva skulle ha valt. Den senaste lasertekniken förbättrar dagens tandvård avsevärt och innebär bara fördelar för dig som patient. Därför får du laserunderstödd tandvård när du är patient hos oss på Smycketorgets tandvård.

Laserunderstödd tandvård

Hur fungerar laserbehandling?

Vid tex fyllningsterapi överförs energin i laserljuset till vattenmolekyler i tandens hårdvävnad. Detta leder till en mikroexplosion så att ett litet skikt av tanden sprängs bort. Lasern alstrar ingen värme och det uppstår ej heller vibrationer varför behandlingen många gånger kan ske utan att bedövning behövs.

När använder vi laser?

Här använder vi laser till all tandvård. Vid fyllningsterapi, rotbehandling, tandlossningsbehandling, kirurgiska ingrepp, slemhinnebesvär, tandblekning mm

Vad är fördelarna med?

  • Metoden är till stor del smärtfri, utan sprutor och borr.

  • Snabbare läkning och mindre efterbesvär.

  • Vävnadsbesparande, laser tar enbart bort kariesangreppet, onödig tandsubstans avverkas ej. Dessutom får man en ren och steril yta vilket ger bättre fäste för fyllningsmaterialet.

  • Lasern har en bakterie dödande effekt, särskilt effektiv vid tandlossning och rotbehandling.

  • Kan även användas för att behandla herpes och afte (munblåsor).

Lagning

Cr:YSGG laser kan användas till stor del av all fyllnadsterapi. Dock måste lasern kompleteras med konventionell borr vid avlägsnande av amalgamlagningar (laser avverkar ej metall) och vid dålig åtkomlighet långt bak i munnen. Kariesterapi med laser är vävnadsbesparande då endast den del av tanden som är infekterad avlägsnas.Inget onödigt dentin tas bor

En tandlaser är också vävnadsvänligare då mikrosprickor i tanden pga vibrationer uteblir helt och då lasern endast överför ljus(energi) till den tandsubstans som avlägsnas. Ingen temperaturökning i tanden, vilket är bra för tandpulpan.

Även om man använder konventionell bör man avsluta med tandlaser. Roterande borr bildar nämligen ett smearlayer(rester från tandsubstans,saliv mm) som blockerar dentinkanaler och därmed minskar bindningen mellan tand och fyllning. Laser avlägsnar effektivt smearlayer,öppnar upp dentinkanalerna och skapar en ojämn yta utan att påverka pulpan negativt. Denna yta är dessutom steril. Genom att avsluta med laser får vi en bakteriefri lagnig med maximal bindning till tanden.

Rotbehandling

Laser kan nu användas som komplement vid rotfyllning för att få bort bakterier och rester av pulpan.Konventionell rotbehandling med filar och spolvätskor gör enbart rent där rotkanalsfilen avverkat-vidgat den tidigare nervkanalen.Sidokanaler och rotspetsdeltat förblir obehandlade med eventuell kvarstående infektion som följd.

Vi rensar o spolar ur kanalen med våran Iplus-hårdvävnadslaser, som nämnts tidigare gör rent där de vanliga rotfilarna inte kommer åt. Därefter avslutar vi med våran mjukvävnadslaser Epic (diodlaser) som avdödar eventuellt kvarvarande bakterier i kanalen och rotkanalsväggarna vilket ger en optimal förutsättning för en bakteriefri och tät rotfyllning.

Risken för  att behandlingen behöver göras om eller att tanden måste rotspetsopereras minskar. Bra lyckande frekvens för bra utförd konventionell rotbehandling ligger på ca 90%.

Tandlossning

Nu finns också en ny effektiv metod där man kombinerar fotodynamiska effekten från en Picolite diodlaser i kombination med periogreengel. Tandsten och inflammerad mjukvävnad blir lättare och mindre smärtsam att avlägsna. Tar effektivt bort den bakteriella biofilmen utan antibiotika. Med konventionell tandhygienistbehandling omöjligt att få bort den skadliga biofilmen helt,ännu svårare vid grav tandlossning och ökande fickdjup. Med fotodynamisk terapi ingen risk för bakteremi samt en mycket snabbare läkning efter behandlingen. Givetvis bygger detta på att en mycket god munhygien upprätthålls av patienten.

Vi kan även komplettera och förbättra våran konventionella behandling av djupa tandköttsfickor med en Iplus  Er,Cr:YSGG laser som förutom att avlägsna tandsten även avlägsnar inflammerad mjukvävnad och stimulerar en snabbare läkning.

Kirurgi

Vid oralkirurgiska ingrepp är Er,Cr:YSGG lasern vävnadsvänligare jfr med borr då den endast överför ljus(energi)till bensubstansen som avlägsnas. Den underliggande benstrukturen utsätts ej för någon ökad värmeutveckling och risk för vävnadsskada. Vidare avlägsnas eventuell resterande inflammerad vävnad och bakteriefilm effektivt när tandlaser används,vilket också bidrar till en god läkning.

Diodlaser och Er,Cr:YSGG laser kan användas för att avlägsna mjukvävnad med bakteriefria ingrepp. Läkningen är snabb och oftast utan obehag.

Efter tandextraktioner och andra kirurgiska ingrepp kan en så kallad softlaser eller egentligen Low Level Laser Treatment (LLLT) användas. Detta gör att patienterna upplever mindre smärta,mindre blödning och snabbare läkning genom den biostimulation som softlaser åstadkommer.

Förklaringen till smärtlindring och mindre blödning är att laserljuset stimulerar bildandet av endorfiner samt accelerar den naturliga koagulationen.

Softlaser ger en snabbare naturlig läkning då inflammationsprocessen påskyndas genom en ämnesomsättningsökandepåverkan hos cellerna i sårområdet av laserljuset.

Herpes Simplex,Herpes Zoster o afte(munblåsor) är sjukdomstillstånd som kan lindras eller avbrytas med en softlaser eller Low Level Laser Treatment.

Tandblekning med EpicX diodlaser är en vävnadsvänlig metod att bleka tänder i tandläkarstolen. Detta då ljusstrålen från lasern absorberas i blekningsgelen som är applicerad på tändernas framsidor. Ingen temperaturökning i tand eller pulpa. Dessutom är det den mest effektiva metoden att snabbt få vitare tänder.Tidsåtgång ca 1 timma.

Även här kan softlaser eller Low Level Laser Treatment användas förutom konventionell behandling med lackning av tandhalsar mm.