Rotbehandling

Behandlingar med rotfyllning används vid inflammation i tandpulpan. Detta beror ofta på avancerad kariessjukdom där bakterier trängt ner i pulpan eller tandnerven och orsakat en infektion.

Vid en rotfyllning tar tandläkaren bort den inflammerade vävnaden och ersätter den med ett syntetiskt material som håller rotkanalerna fria från bakterier och framtida infektion.

Rotkanalbehandling vid karies

Den absolut vanligaste orsaken till att du kan behöva en rotfyllning är hål i tänderna. Rotfyllning är en väldigt effektiv metod då rotkanalen fylls med ett material som förhindrar att nya bakterier tränger in i den känsliga tandnerven.

Omfattningen av en rotfyllning beror på hur många tänder som drabbats, hur stor skadan är och infektionens karaktär. Ofta krävs det mer än ett besök hos tandläkaren. För att undvika en utdragen behandlingsprocess är det viktigt att du bokar tid för undersökning så fort du känner att något inte står rätt till i munnen. Det kan vara en molande värk som inte försvinner eller isningar i tänderna när du dricker eller äter. Ju värre infektionen blir desto svårare är det för oss att rädda tanden.

Andra besvär som kan kräva en rotfyllning

Det är inte bara svår karies som kan orsaka inflammation i tänderna eller få en tand att gå sönder. Traumatiska skador, sprickor från tuggtryck, gnisslande tänder och tandpressning kan också orsaka djupgående skador på tänderna som gör det möjligt för bakterier att tränga in i pulpan och skapa en inflammation. Tänder som har en mörkare nyans är ofta ett tecken på en skadad tandnerv. Gamla fyllningar som inte längre håller tätt är en annan orsak till bakteriespridning i tänderna.

Vid lagningar med tandkrona eller bro kan tandläkaren behöva rotfylla en tand som är alldeles för svag för att kunna utgöra ett bra fäste för implantatet. I dessa fall är rotfyllningen en del av en större implantatbehandling.

Laser som komplement vid rotfyllning

Laser kan nu användas som komplement vid rotfyllning för att få bort bakterier och rester från en borttagen pulpa. Konventionell rotbehandling med filar och spolvätskor gör endast rent där rotkanalsfilen avverkat/vidgat den tidigare nervkanalen. Sidokanaler och rotspetsdeltat förblir obehandlade med eventuell kvarstående infektion som följd.

Vi rensar och spolar ur kanalen med modern Iplus hårdvävnadslaser som gör rent där de vanliga rotfilarna inte kommer åt. Därefter avslutar vi med vår mjukvävnadslaser Epic (diodlaser) som avdödar eventuellt kvarvarande bakterier i kanalen och rotkanalsväggarna. Det ger en optimal förutsättning för en bakteriefri och tät rotfyllning.

Vid behandling med laser minskar risken för att behandlingen behöver göras om eller att tanden måste rotspetsopereras.

Boka tid för rotbehandling med laser

Vårt mål är att du skall känna dig trygg och vi gör vårt bästa för att tillgodose dina önskemål. För oss är det viktigt att du får den information du behöver för att kunna fatta kloka beslut när det gäller din munhälsa. Vi vill ge dig alla förutsättningar för att du ska kunna bevara en frisk mun och starka tänder genom hela livet.

Har du drabbats av akut smärta i tänderna eller har en molande värk som inte försvinner är du välkommen att boka tid hos våra duktiga tandläkare på Smycketorgets tandklinik. Vi har generösa öppettider och är vana vid att hjälpa patienter med akuta besvär.

Vill du få reda på mer om våra rotfyllningsbehandlingar med laser är du också hjärtligt välkommen att kontakta oss eller boka tid för en diagnos.

Som ny patient får du:

  • Ett erbjudande med en undersökning

  • Rtg-bilder för endast 299kr (ordinarie pris 980kr).

  • Med tandvårdsbidrag blir din kostnad 0 kr.
  • Eventuellt kostnadsförslag ingår.

Ring oss på kliniken eller fyll i kontaktformuläret nedan. Vi ser fram emot att träffa dig!