Lagning

Reparativ tandvård med Cr:YSGG laser

Cr:YSGG laser kan användas vid majoriteten av lagningar med fyllnadsterapi. Lasern måste dock kompletteras med konventionell borr vid exempelvis amalgamsanering (laser avverkar ej metall) och vid otillräcklig åtkomst långt bak i munnen. Behandling av karies med laser är vävnadsbesparande då endast den del av tanden som är infekterad avlägsnas. Detta förhindrar att mer dentin (den hårda vita tandvävnad som omger tandpulpan) än nödvändigt tas bort.

En tandlaser är också skonsammare mot dina tänder då mikrosprickor som vanligtvis uppstår av borrvibrationer uteblir helt. Lasern överför endast små snabba pulser av ljusenergi till den del av tanden som ska behandlas. På så vis hinner inte nerverna i tanden reagera och du känner ingen smärta medan behandlingen pågår. Det sker inte heller någon temperaturökning i tanden, vilket är bra för tandpulpan. Laserterapi med modern CR:YSGG laserteknik används med goda resultat vid lagningar av hål och frakturer, rotfyllningar, utdragning av visdomständer och kariesbehandling.

Vävsnadsvänligare tandlaser

En tandlaser är också vävnadsvänligare då mikrosprickor i tanden pga vibrationer uteblir helt och då lasern endast överför ljus(energi) till den tandsubstans som avlägsnas. Ingen temperaturökning i tanden, vilket är bra för tandpulpan.

Fördelarna med att använda tandlaser

  • Även om man använder konventionell bör man avsluta med tandlaser.
  • Roterande borr bildar nämligen ett smearlayer(rester från tandsubstans,saliv mm) som blockerar dentinkanaler och därmed minskar bindningen mellan tand och fyllning.
  • Laser avlägsnar effektivt smearlayer,öppnar upp dentinkanalerna och skapar en ojämn yta utan att påverka pulpan negativt. Denna yta är dessutom steril.
  • Genom att avsluta med laser får vi en bakteriefri lagnig med maximal bindning till tanden.