Blödande tandkött

Symtom

Blödande tandkött, gingivit, är en relativt vanlig åkomma. Det behöver inte vara förknippat med värk eller andra besvär och är i sig inte farligt, men det är ofta en indikation på att något är fel. Om det inte går över av sig självt på några dagar bör man göra en undersökning för att säkerställa att det inte är något allvarligt. Blödande tandkött kan vara ett tecken på en inflammation som sprider sig i käkbenet. Om man låter denna vara obehandlad kan det ge tandlossning. Om man är gravid ökar blodmängden och man kan bli svullen, vilket kan ge upphov till blödningar i tandköttet. Detta är dock helt naturligt och symtomen försvinner efter att barnet är fött.

Behandling

Det kan finnas flera orsaker till att tandköttet blöder. Den vanligaste är att man inte använder tandtråd eller mellanrumsborstar regelbundet, dessa åtgärder minskar annars risken för uppkomst av gingivit. Om man inte brukar använda tandtråd kan man börja med det och se om det leder till en förbättring. Ibland kan man behöva hjälp av en tandhygienist som gör en noggrann rengöring av tänderna. Tandhygienisten ger också råd och tips om hur man ska göra för att hålla rent i munnen och rekommenderar hjälpmedel eller produkter som kan ge bra effekt. Tandhygienisten kan också bedöma om det behövs undersökning hos en tandläkare.