Hål i tänderna drabbar människor i alla åldrar. Även om de flesta har hört talas om ”hål” eller karies kan en djupare förståelse för hur sjukdomen ser ut i munnen förbättra vår förmåga att upptäcka den och söka lämplig behandling i tid.

Vad är det som orsakar hål i tänderna?

När en tand drabbas av karies börjar den gradvis förlora mineraler som tanden är uppbyggd av. Detta sker på grund av ett överskott av syror i munnen som bildas när bakterier bryter ner sockermolekyler. Även syror från läskedryck kan bryta ned tandsubstans. Det är dock bakterier och socker som kort sagt är huvudkomponenterna i kariesprocessen. Med tiden, om inte lämpliga åtgärder vidtas, bildas ett så kallat hål i tanden.

När kariesangreppet blir större kan det bli synligt för blotta ögat. Ett av de första tecknen på ”hål i tänderna” är en vit eller brun fläck på tandens yta. Denna förändring i färg beror på att tandens emalj gradvis försvagas. Om karies fortsätter att bildas kan det bli en fördjupning eller grop i tanden vilket gör sjukdomen mer märkbar. Angreppet utvecklas ofta exponentiellt efter att karies har passerat den yttre emaljen och växer in mot dentinet som är det mjukare skiktet under emaljen. På röntgenbilderna som tas hos tandläkaren liknas sjukdomen därför ofta vid en triangel eller svampformation om angreppet ses mellan två tänder. 

Hur ser hål i tänderna ut? Hör med oss på Smycketorgets tandvård

Symptom på hål i tänderna

Utöver synliga förändringar kan hål i tänderna också ge symtom som obehag eller smärta. När karies angriper dentinet (lagret närmare tandnerven) kan tanden bli känslig för temperaturförändringar, söta livsmedel och drycker. Smärtan kan variera från mild till svår och vara intermittent eller konstant. Om kariesangreppet blir för omfattande och når tandpulpan, inklusive nerven och blodkärlen, kan det resultera i att en rotbehandling eller extraktion behöver göras istället för en vanlig lagning

Hål i tänderna kan vara svåra att upptäcka eftersom de oftast befinner sig på ställen som kan missas med tandborsten och är osynliga i badrumsspegeln. Det är också viktigt att komma ihåg att karies kan vara smärtfritt och omärkbart i tidiga stadier. Regelbundna tandvårdsbesök är därför nödvändigt för dina tänders hälsa. Tandläkare använder känsel, syn och hörsel samt jämförelse av röntgenbilder för att upptäcka eventuell sjukdomsutveckling i munnen. 

Sammanfattningsvis är karies en sjukdom som uppstår när bakterier som producerar syra bryter ned tandens yta och bildligt talat skapar ett hål i tanden. Förändringar i tandens färg, form och känslighet är vanliga tecken på kariessjukdom. Regelbundna besök hos tandvården är avgörande för diagnostik i tidiga stadier och förhindrar ett större behandlingsbehov.

Kontakta oss för en undersökning hos någon av våra erfarna tandläkare redan idag. 
FAQ

Hur behandlas hål i tänderna?

En tandlagning är en vanlig metod för att behandla hål (karies) i tänderna. Processen innebär att tandläkaren avlägsnar det skadade området av tanden och fyller det med ett tandfyllningsmaterial för att återställa tandens form och funktion. Tandlagningar är vanligtvis en smidig och relativt snabb procedur. Efter lagningen kan du förvänta dig att kunna tugga och använda tanden normalt igen.

Hur undviker du hål i tänderna?

För att minska risken för hål i tänderna är det viktigt att till en början följa rutinerna enligt basprofylax (2x2x2x2); 2 min tandborstning med 2 cm tandkräm 2 gånger per dag. Det är också viktigt att ha en kosthållning som inte involverar småätande och högt intag av sockerrika livsmedel och drycker. Måltiderna bör ätas med 2 timmars mellanrum och hållas till 5 stycken per dag.

Vad är sekundärkaries?

Sekundärkaries är en typ av karies som utvecklas runt eller under befintliga tandfyllningar, kronor eller andra restaureringar. Förekomsten av sekundärkaries varierar beroende på flera faktorer, inklusive individens munhälsa och tandvårdsrutiner. Studier har visat att risken för sekundärkaries är högre bland personer med dålig oral hygien och de som har en hög kariesfrekvens. I allmänhet är sekundärkaries vanligare hos personer med många befintliga tandfyllningar eller restaureringar, särskilt om dessa inte har underhållits ordentligt.