Muntorrhet

Symtom

Muntorrhet har nog de flesta upplevt någon gång. Inte minst på morgnarna är det vanligt att man är torr i munnen. Muntorrhet är också en av de absolut vanligaste biverkningarna vid medicinering. Om du har någon typ av pågående medicinering så kan det mycket väl vara så att du har en försämrad salivsekretion. Men man kan också ha en sämre salivsekretion på grund av sjukdom, till exempel Sjögrens syndrom, eller om man har blivit utsatt för strålning mot huvud/halsregionen. Rökning kan också ge upphov till muntorrhet. De problem som sätts i samband med muntorrhet är bland annat sveda och irritation i munslemhinnor och tunga, försämrat smaksinne, rodnad etcetera. Det finns även en ökad risk för karies eftersom saliven har en skyddande funktion för tänderna.

Behandling

Det viktigaste vid muntorrhet är att man sköter sin förebyggande tandvård så att det inte uppstår problem. Det är också viktigt att ha bra och täta lagningar, kronor eller andra konstruktioner, så att inte plack eller bakterier fastnar på tänderna. Vid muntorrhet rekommenderar vi i första hand undersökning och behandling hos tandhygienist. Tandhygienisten gör en noggrann rengöring av tänderna och ger också råd om hur man själv ska göra för att hålla rent i munnen. Du kan också få information om hjälpmedel eller produkter som kan ge bra effekt. Bland annat finns flera receptfria mediciner som ökar salivproduktionen och därmed minskar besvären.
Läs mer om muntorrhet